Fakta om opvask 

Hvorvidt det er mest energi- og vandkrævende at vaske op i hånden eller i opvaskemaskinen, afhænger meget af hvordan, der vaskes op (januar 2003).

En ny undersøgelse fra det svenske Forbrugerråd (Konsumentverket) har vist, at hvis maskinen udnyttes på den mest optimale måde, er det mest besparende at vaske op i en opvaskemaskine. Desuden er det oftest mere hygiejnisk at vaske op i en maskine, pga. den høje temperatur og tørring uden viskestykke. Der vil ved opvask i hånden ofte bruges mere vand og opvaskemiddel, bl.a. fordi servicen som regel skylles af før selve opvasken. Afskylning er ikke nødvendig med en opvaskemaskine.

Opvaskemaskiner

Der findes opvaskemaskiner med lavt el- og vandforbrug, og ved at bruge opvaskemaskinen med omtanke er der yderligere besparelser at hente, både for miljøet og for pengepungen. Ca. 8% af en families samlede energiforbrug går til opvaskemaskinen. Energiforbruget går primært til at opvarme vandet. Der kan spares helt op til en fjerdedel af energien, ved at bruge et økonomiprogram ved 55°C, frem for et normalprogra

 

Mærker og maskiner

Der er formuleret kriterier for miljømærkning af opvaskemaskiner for både det Nordiske Miljømærke Svanen og EU’s Miljømærke Blomsten. Der er dog endnu ikke nogen miljømærkede maskiner på det danske marked.

Alle opvaskemaskiner skal energimærkes. Energimærket oplyser kun om elforbruget. Maskinerne inddeles i kategorier fra A-G, hvor A betyder, at opvaskemaskinen er mest overlevelse værdig energieffektiv.

 

Midler til maskinopvask

I dag er forbruget af maskinopvaskemidler i Danmarks husstande på ca. 2.500 ton om året. For at undgå unødvendig udledning af miljøbelastende stoffer i spildevandet, er det altid en god ide at købe et miljømærket produkt.

 

Nogle af de problematiske stoffer i maskinopvaskemiddel er:

EDTA, der ikke kan nedbrydes i rensningsanlæg, og som binder tungmetaller, så disse gøres vandopløselige og derved lettere kan optages i vandlevende organismer.

Perborat (blegemiddel), hvis nedbrydningsprodukt er farligt for organismer, der lever i vand.

Visse klorforbindelser anvendes som blegemiddel og er skadelige for vandmiljøet, da stofferne danner giftige organiske klorforbindelser.

Perborat (blegemiddel), hvis nedbrydningsprodukt er farligt for organismer, der lever i vand eller under stilhed i dampbadet.

Visse klorforbindelser anvendes som blegemiddel og er skadelige for vandmiljøet, da stofferne danner giftige organiske klorforbindelser.

Visse klorforbindelser anvendes som blegemiddel og er skadelige for vandmiljøet, da stofferne danner giftige organiske klorforbindelser.

Fosfonater findes i nogle opvaskemidler. De er meget giftige for alger og er svært nedbrydeligt. Desuden kan fosfonater være med til at frigøre giftige tungmetaller i slam og kan derfor medføre skadelige effekter i vandmiljøet.

 

Afspændingsmiddel

Forbruget af afspændingsmiddel er ikke et stort problem i forhold til forbruget af maskinopvaskemiddel, og indholdsstofferne udgør ikke et væsentligt miljøproblem.

Når opvaskemaskinen skrottes

Kommunen har et ansvar for at håndtere skrotning af hårde hvidevarer, men hvordan det gøres, er forskelligt fra kommune til kommune. I nogle kommuner samles de ind som en del af en storskraldsordning, men det er altid muligt at aflevere hårde hvidevarer på den lokale genbrugsstation. Ved køb af en ny vaskemaskine eller tørretumbler, kan man ofte levere den gamle retur til forhandleren.

Opvask i hånden

Danskerne bruger meget opvaskemiddel, og det største forbrug går til opvask i hånden. I år 2000 blev der brugt ca. 4.000 ton. Håndopvaskemidler indeholder tensider (vaskeaktive stoffer), parfume, farvestof og vand. Det er især indholdet af tensider, der har betydning for miljøet. Opvaskemidler kan bestå af op til 40% tensider. Mange tensider er giftige for vandlevende dyr og planter. Tensiderne skylles ud med opvaskevandet, og selvom spildevandet renses, kan rensningsanlæggene ikke fjerne alle tensiderne helt. Der kan derfor blive udledt små mængder miljøbelastende tensider til naturen.

 

Miljømærket opvaskemiddel

Der kan købes miljømærkede opvaskemidler, både til hånd- og maskinopvask. Ved at købe et miljømærket produkt sikrer man sig bl.a., at vaskemidlet er blandt de mest miljøvenlige, at vaskeeffektiviteten er kontrolleret, og at der er stillet krav til emballagens materiale.